X
تبلیغات
زولا

گل بوته های شعر و ترانه ( دفتر دل نوشته ها )

بنده خلیلت شدم ...

بنده خلیلت شدم . . .


غم خورم و غصـــــه فراوان خورم
غصــــــــــــه نامردی جانان خورم
خنده کنم غصــــــــه خندان خورم
روزی اگر نیســـــــت گریبان خورم
غم که چنیـــن زار و پریشان خورم
صبـــح و شب و روز پشیمان خورم

.......... وای که از دســـــت تو خون در دل است
.......... دل نسپردن به غمــــــــت مشکل است


کافر عشقــــــــــی و گواهت منم
عاشق آن چشــــــم سیاهت منم
عاشقتـــــــــم پشت و پناهت منم
مونستم رفیق راهـــــــــــــت منم
ماه منی مســــــــــت نگاهت منم
مســـــــــــت نگاه مثل ماهت منم


.......... خرابتم دلیل آهــــــــــــــــــــــــــم تویی
.......... غلامتــــــــــــــــــــم وزیر و شاهم تویی

گفتی خودت رفیــــــق راهم شدی
گفتی خودت پشــت و پناهم شدی
گفتی خودت مســـت نگاهم شدی
گفتی خودت جـــــــواب آهم شدی
گفتـی خودت وزیــر و شاهم شدی
گفتی خودت که تکیــه گاهم شدی


.......... وزیر و شاهم نشـــــــــــــــدی پس چرا ؟
.......... پشت و پناهم نشــــــــــــــدی پس چرا ؟


بت شــــــــدی و بنده خلیلت شدم
کردی امیـــــــــــریّ و ذلیلت شدم
حامی مــــــــن باش دخیلت شدم
قلب شکستـــــــی و علیلت شدم
مات رخ مــــــــــــــاه جمیلت شدم
قاتلی و بنــــــــــــــده دلیلت شدم

.......... بت که شوی بنـــــــــــــــــده خلیت شوم
.......... قاتل رخســـــــــــــــــــــــار جمیلت شوم


مرغ غمـــــــــــــت کفتر بامم شده
خوردن غــــــــــــم کار مدامم شده
تاب غمم نیســــــــــت تمامم شده
عشق تو طوری شـــده دامم شده
خون شـده دل اشک به جامم شده
وای مگر غصّــــــــــه به نامم شده


.......... می شکند قامتـــــــــــــــــــــم از غصّه ات
.......... کشته در دامتـــــــــــــــــــــــم از غصّه ات


کاش رها بــــــــــودم و آزاد کاش !

یا که اسیـــــــــر توی صیاد کاش !
در نظـــــــرت بودم و در یاد کاش !
خنده به لب بودم و دل شاد کاش !
سینه ام از دست غـــم آباد کاش !
دست کســـی بود به امداد کاش !


.......... کاش کســــــــــــــــــی بود که شادم کند
.......... یا که رســــــــــــــــــــــــد دادم و یادم کند


قول به خـــود می دهم این بار من
تا نخورم غصـــــــــــــــه بسیار من
بالغـــــــــــــــــم و عاقل و بیدار من
عقل کنم رهبــــــــــــــر هر کار من
دل ندهم دســـــــــــت تو بیمار من
غم نکنــــــــــــــــم در دلم انبار من


.......... فکر کنم قصه غـــــــــــــــــــــــم بس کنم
.......... شکـــــــــــــــــــــوه تو پیش تو ناکس کنم


عمـــــــــری اگرچه به تو گفتم جگر
عمــــــــــــــــر دوباره نکنم من هدر
ســــــــــــوی تو دیگر نکنم من نظر
می روم از پیـــــــــش تو با چشم تر
نام مـــــــــــــــــــرا یاد نکن بی ثمر
یاد تو دیگــــــــــــــر شده پر از خطر


.......... می روم ایـــــــــــــــــــــن بار نیایم سپس
.......... هر گله ای هســـــــــــــــت کنم بنده بس

می روم آزاد شـــــــــــــوم از ستم
پیش تو دیگــــــــــر نکنم پشت خم
شاد شـــــــــــــوم ول کنم آوار غم
چشــــــــــــــم به گریه نکنم باز نم
باز اسیـــــــــــرت نشوم بیش و کم
یاد تو در دل ندهـــــــــــــــــد باز لَم


.......... عشق تو بسیـــــــــــــار خطرناک هست
.......... پر خطــــــــــــر از شیشه و تریاک هست


ناز نکــــــــــــــن ناز تو غمّازی است
پر خطری عشــــــق تو پروازی است
عشوه تو عشــــــــــوه طنازی است
فکر کنی عشــق گره سازی است ؟
عشــــــق که در نزد خدا رازی است
فکر کنـــــــــم فکر کنی بازی است !


.......... بچّه شــــــــــــــــــدی بازی ما شد تمام
.......... بچّه نشو عشــــــــــــــــــوه نیا والسلام

94/06/02
ع.ف
ـــــــــــــــــــــــــ
قالب شعر : مسمط
وزن شعر : مفتعلن مفتعلن فاعلن
نام بحر : سریع مطوی مکشوف

نظرات (23)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
راستی درباره ی واژه ی غلام...نمیدونم تا چه اندازه اطلاع دارید..تا چه اندازه معانی ای که میگویند درست هست
و گویا به معنی نوکر و...نیست...
پنج‌شنبه 24 تیر 1395 ساعت 09:10
امتیاز: 0 0
پاسخ:
بله واژه غلام از اضداد است ........

غلام . [ غ ُ] (ع اِ) کودک . (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). کودک شهوت پدیدآمده . (ترجمان علامه ٔ جرجانی تهذیب عادل نسخه ٔکتابخانه ٔ لغت نامه ). پسر از هنگام ولادت تا آمد جوانی . (از منتهی الارب ). کودک که خطش دمیده باشد و بعضی گویند از زمان ولادت تا حد بلوغ . و فارسیان غلام به معنی مطلق بنده و پسر استعمال کنند خواه کودک باشد و خواه جوان و خواه پیر، لیکن بر مذکر اطلاق کنند نه بر مؤنث . (آنندراج ). ریدک . (مقدمة الادب زمخشری ). کودک نرینه . پسر خردسال . پسر. امرد. مقابل دختر. غلام بزرگتر از صبی و خردتر از شاب است و آن سنی است از چهارده سالگی تا بیست و یک سالگی . (مسعودی ) : قال رب انی یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرٌ. (قرآن 40/3). فأدلی دلوه قال یا بشری هذا غلام . (قرآن 19/12). و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة. (قرآن 82/18). پس خواهر یعقوب گفت : یک ره که این غلام [ یوسف ] دزدی کرد چاره نیست تا دو سال مرا بندگی کند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری چ بهار ص 270). || پسری یا امردی که با وی عشق ورزند. پسر زیباروی . معنی اصلی غلام ، پسر و امرد است ولی چون پادشاهان و امرا و شعرا و توانگران علاوه بر استفاده از غلامان خود در مورد خدمتگزاری و جنگاوری و تجمل با بعضی ازبندگان خوبرو عشق میورزیدند از این رو غلام در ادبیات مفهوم معشوق را به خود گرفته است . رجوع به «غلام و بنده از نظر تاریخی » در مطالب بعدی شود :
غلام ار ساده رو باشد و گر نوخط بود خوشتر
خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوبین و چاچله .

و


|| مرد میانه سال . (اضداد). ج ، اَغلِمَة، غِلَمَة، غِلمان . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || در اصطلاح علمای رجال و درایه عبارت از شاگرد و تلمیذ و تربیت یافته است . صاحب روضات در ضمن شرح حال محمدبن مسعود عیاشی گوید: از جمله ٔ تلامذه و غلامان او در اصطلاح علمای رجال ، ابوعمرومحمدبن عمربن عبدالعزیز کشی است . در مقیاس الهدایة آمده : غلام در اصطلاح رجال و درایه دلالت به هیچ کدام از مدح و ذم ندارد و مراد از غلام فلان ، تلمیذ او متأدب به آداب اوست ، چنانکه درباره ٔ بکربن محمدبن حبیب مازنی گویند که از غلامان اسماعیل بن میثم است زیرا که از وی تأدب کرده ، و درباره ٔ «کشی » گویند که وی از غلامان عیاشی است زیرا مصاحب او بود و از وی اخذ مراتب کرده است . و بعضی برآنند که در کتب رجال لفظ غلام درغیر معنی تلمیذ استعمال نشده است . البته این معنی در صورتی است که لفظ غلام اضافه به علم شخصی دیگر باشد، مثل : غلام فلان . (از ریحانة الادب ج 3 ص 160). ابن خلکان در وفیات الاعیان درباره ٔ ابوعلی فارسی آرد: «وعلت منزلته حتی قال عضدالدولة: انا غلام ابی علی الفسوی فی النحو». || به مجاز به معنی نوکر و بنده . (غیاث اللغات ). نوچه : غلام حرک ؛ نوچه ٔ سبک و تیزخاطر.(منتهی الارب ). رجوع به نوچه شود. بنده . بنده ٔ نرینه . عبد. مملوک . بنده ٔ زرخرید. زرخرید. مولی . وصیف . مقابل کنیز. رهی :
نه ماه صیامی نه ماه فلک
که اینت غلام است و آن پیشکار.
چقدر عالی ..چقدر زیبا...به به

لذت بردم واقعا سبک قشنگی هست

من حقیقت اهل تمجید و تعریف بی جا نیستم ...بی دلیل تعریف نمیکنم

حقیقتا بجا و زیباست...درود بر شما ...خیلی ریتم زیبایی داره


بی نهایت

بسیار زیاد عالی.....جذاب

هرچه بگم کم گفتم.
پنج‌شنبه 24 تیر 1395 ساعت 09:08
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنونم از نظر لطفتان ..............

حقیقتاً تعریف و تمجید بی جا آدم را طبل تو خالی می کند .........
☆●لا اله الا الله ملک الحق المبین●☆

☆●سلام کی منش گرامی●☆

☆●امروزی بگذرانید دلپذیر●☆

☆●از رشد بقیه لذت ببر،
☆●مثل اینهایی نباش که لذتشان محدود است به چهارتا پیروزی ساده خودشان،
☆●اینها، همونهایی هستند که با دیدن رشد بقیه دچار ورم حسادت میشوند،از اینها نشو!
☆●قلبت را وسیع کن،در این عالم برای ارتفاع گرفتن همه، جا هست!
☆●هر چند همه نمیخواهند هزینه رشدشان را بدهند!

☆●در این دنیا یا “مفید” ای،یاراستش دیگه مهم نیست چه نامی بدهم بهت: مضر؟ بی فایده؟
☆●توانگری همینهاست: از خودت به کم راضی نباش،
☆●تو را برای امور بزرگ آفریده است؛ بزرگ بیندیش
☆●خدا کارهای بزرگ را دوست دارد


☆●خداوند، مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید
☆● که کدام یک کاری بهتر می کنید.
☆●سوره ی ملک آیه ی2●☆

☆●سایه بهشت●☆
پنج‌شنبه 24 تیر 1395 ساعت 09:04
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبران
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون . . .
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . . .
یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.
بودا
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
دست سیاه را غالبا با دستکش سفید پنهان می دارند.
ضرب المثل اسپانیائی
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
گاه لازم است که انسان دیدگان خود را ببندد زیرا اغلب خود را به نابینائی زدن نیز نوعی خوشبختی است.
اسحاق نیوتن
مراقـــب باشیم ....
صــدایمان دیــوار صوتی قلبـــی را نشکند.
عیـــب آدمهــا رو داد نــزن .
اول شخصــیت خودت رو تــرور می کنی، بعد آبـــروی اونا رو....
خـــداوند صـــدای تــرک دلهــا رو زودتر از فریـــاد زبانهـــا می شـــنود...
بهتـــرین درســـها را در زمان سختـــی آموختـــم، و دانستم صبـــور بودن یک ایـــمان است و خویشـــتن داری یک نــوع عبــــادت،
فهمیـــدم نـــاکامی به معنی تـــاخیر است نه شکـــست...
و شایـــد خندیـــدن یک نیـــایش باشـــد.
چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 20:20
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.
فردریک ویلهلم نیچه

°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°

از خنده ی زیاد بپرهیزید که دل را می میراند.
امام علی (ع)
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
عاقل همه ی آنچه را که می داند نمی گوید ، ولی آنچه را که می گوید می داند.
ارسطو
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی را داریم؛ بلکه این است که چه کسانی را داریم.
پائولو کوئیلیو
°.°.°.°.°.°.°.°جملات قصار بزرگان°.°.°.°.°.°.°.°.°
آنگاه که تقدیر نیست و از تدبیر کاری ساخته نیست ، خواستن اگر با تمام وجود تجلی کند ، پاسخ خود را خواهد یافت.
دکتر علی شریعتی
ما شا الله استاد چه کار کردین
عالیه
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:38
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنونم شما لطف دارید .

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

عید سعید فطر بر شما مبارک
دلها همه بهاران شد از شمیم باران
مه رخ نموده امشب در عید روزه داران
هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران
شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران

عیدتان مبارک
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:37
امتیاز: 0 0
پاسخ:
در پشت بام قلبم کبوتری لانه دارد که همش بغ بغو کنان تورا می‌خواند
باشد که زودتر بیایی

عید فطر جان
سلام ظهر بخیر و ممنون از حضور شما و عید تون مبارک طاعات قبول

ممنون از تبریکتون چشم حتما پیامتون میرسونم.انشاءالله همه جوونها عاقبت بخیر و خوشبخت باشن
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:19
امتیاز: 0 0
پاسخ:
باسلام

و با تقدیم احترام

سپاسگزارم . مجددا عید را خدمتتان تبریک عرض می کنم و از زحمتی که می کشید متشکرم .
وداع اى ماه عشق و جوشش و شور
وداع ماه حق و تابش نور

وداع اى شافع مقبول درگاه
وداع اى استان عصمت الله

چه دلهاى فسرده شاد کردى
چه جانهاى گران ازاد کردى

چه دولتها به ارزانى که دادى
چه درهایى به رحمت برگشادى

چه افرادى ز تو سامان گرفتند
برات از آتش و شیطان گرفتند

شیاطین را همه در بند کردى
ولى الله را خرسند کردى

لقاى حق که بس می بود دشوار
رهش را یمن تو گردید هموار

تو خود نور خداى مهربانى
جمال حضرت ان دلستانى

در این مدت که مهمان تو بودیم
به دامان امان بخشت غنودیم

تقلایى اگر کردیم گه گاه
رضایت را به جان جستیم اى ماه

چو بر چینى به صد اعزاز دامان
شمار اور سراج از اهل ایمان
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:17
امتیاز: 0 0
پاسخ:
همیشه وقتی مهمونی‌ها تموم می‌شد یه جوری می‌شدم حالا چه برسه به الان که داره
مهمونی خدا تموم می‌شه
قسم به عشق، جدایی ز آشنا سخت است
جدایی از سحر و محفل دعا سخت است

برای دیده شب زنده دار خود گریم
قسم به اشک سحر، دوری از بکا سخت است

صفای هر دل عاشق، مرو مرو رمضان
دوباره رویت دلهای بی صفا سخت است

بیا مرو که شیاطین دوباره می آیند
بدون جلوه تو انس با خدا سخت است
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:17
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خدایا

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا / این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا

یک ماه تمام مهیمانت بودیم / یک روز به مهمانی این خانه بیا

عید فطر بر شما مبارک

.
رمضان میرود و کاش صفایش نرود
سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پرشده باشد دلم از نور سحر
همره روزه و افطار ، صفایش نرود
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 13:17
امتیاز: 0 0
خدایا
عید است و دلم خانه ویرانه، بیا / این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا
یک ماه تمام مهیمانت بودیم / یک روز به مهمانی این خانه بیا

عید فطر بر شما مبارک
سه‌شنبه 15 تیر 1395 ساعت 12:36
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند
آنان شایسته محبت‌اند و یادشان مایه آرامش بر صفات
نیک آنان بیفزای و سلامت‌شان بدار. عید سعید فطر مبارک
من هم پیشاپیش این عید بزرگ به شما تبریک میگم.............یک ماه بندگی..........

عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد
عاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد

بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوست
سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار
ساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد

خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان
حضرت جانان ز لطف بیکران انعام داد

جانب میخانه بشتابید ای میخوارگان
کاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد

حیف، رفت آن ماه و صد شکر آمد این عید سعید
دست ساقی باز می بوسم که ما را جام داد

لب فرو بستید از نوشیدنی گر چند گاه
از خم وحدت شما را باده ی گلفام داد

دست افشان، پایکوبان جانب ساقی روید
چون که عیدی باده ی جانبخش آن خوشنام داد

روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عید
ایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد

«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتن
حضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 10:43
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنونم .

من هم مجدداً این عزیز ( فطـــــــــــــــــر ) را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض می کنم .

شاد باشید و پیروز :

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

.

.

.

خدایا

سی شب به تو التماس کردم / این لحظه جواب طالب ام من

خواهی بنواز و خواه رد کن/احسان و عتاب طالب ام من . . .
سلام
بسیار ممنونم..طاعات وعبادات شما هم قبول حق انشاالله

خواهش می کنم.....امیدوارم از شما شعرهای بسیار بخوانم...
امیدوارم که همیشه زندگی بروفق مرادتان باشد و همیشه شاد وسلامت باشید...
در پناه خدا
دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 10:42
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام

متشکرم

نماز و روزه هاتان قبول بارگاه ملکوتی اش ....

از لطف و بزرگوارس شما سپاس گزارم . من هم امیدوارم پیوسته سلامتی باشد و شادکامی برای شما و من و سایر دوستان ، تا همواره از نعمت وجودتتان و راهنمایی های ارزنده تان استفاده کنم ......

در پناه خدا .
سلام عادل جان ظهرت بخیر طاعات قبول

خوب هستین؟ انشاء الله که در تمام مراحل زندگی موفق باشی مثل همیشه عالی

پیشاپیش عیدت مبارک باشه شاید نتونم به موقع تبریک بگم .چون عقد دخترمه..شرمنده..گفتم پیشاپیش تبریک گفته باشم


التماس دعا
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 14:00
امتیاز: 0 0
پاسخ:
باسلام

و با تقدیم احتـــــــــــــــرام و عرض ادب


خواهر خوبم ، خیلی سپاسگزارم . بنده نیـز برای شما و خانواده محترم ایام پیش رو را آینده ای سرشار از موفقیت و پیشرفت آرزو می کنم .
و برای تبریک عیدتان متشکرم . بنده هم پیشاپیش عید وارستگی از هوای جان و تن و عید پیوستن به معنویات را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض می کنم .

و خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم و خواندم که فرموده اید عقد دخترخانم بزرگوارتان است . صمیمانه این اتفاق خجسته را مبارک باد می گویم و لطف کنید از طرف من و خانواده ام نیز به دخترخانمتان آغاز زندگی مشترکشان را تبریک بگویید .

موفق و پیروز باشید .
بگذشت مه روزه ، عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد
معشوق توعاشق شد، شیخ تو مرید آمد

شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد
شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد

جان از تن آلوده، هم پاک به پاکی رفت
هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد

از لذت جام تو دل مانده به دام تو
جان نیز چو واقف شد، او نیز دوید آمد

بس توبه شایسته برسنگ تو بشکسته
بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد

باغ از دی نامحرم سه ماه نمی زد دم
بر بوی بهار تو، ازغیب رسید آمد
مولوی
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 13:58
امتیاز: 0 0
پاسخ:
عید سعید فطر و پایان ماه صیام
بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام
که تا سال آینده، صفا و پاکی دل
حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل
حدیث (1) امام حسین علیه السلام فرمودند:
لاتـَرفع حــاجَتَک إلاّ إلـى أحـَدٍ ثَلاثة: إلـى ذِى دیـنٍ، اَو مُــرُوّة اَو حَسَب
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.(تحف العقول ، ص 251)
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 13:57
امتیاز: 0 0
پاسخ:
عید فطر؛ عید پایان یافتن رمضان نیست. عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد میشود. رمضان کورهای است که هستی انسان را میسوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر میآورد. فطر شادی و دست افشانی بر رفتن رمضان نیست، بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. بناست که رمضان با سحرها و افطارهایش. با شبهای قدر و مناجاتهایش از ما آدمی دیگر بسازد. اگر در عید فطر درنیابیم که از نو متولد شدهایم؛ اگر تازگی را در روح خود احساس نکنیم؛ عید فطر، عید ما نیست.
رمضان و افزایش حسنات
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند:
شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛
ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید و گناهان را پاک مى‏کند و آن ماه برکت است.
(بحارالأنوار، ج 96، ص 340، ح 5)
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 13:56
امتیاز: 0 0
پاسخ:
فرازهایی از دعای وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان:

بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا...
بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها...
بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی...
بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.
خنده کنم غصه ی خندان خورم.....

.
خیلی قشنگ بود
شنبه 12 تیر 1395 ساعت 18:32
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام

ممنونم از لطفتان .
کم کم یاد خواهی گرفت..
تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست...و زنجیر کردن یک روح را
اینکه عشق تکیه کردن نیست ..و رفاقت ..اطمینان خاطر
و یاد میگیری که بوسه ها قرارداد نیستند
کم کم یاد میگیری
باید باغ خودت را پرورش دهی .بجای اینکه
منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد
یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی
که محکم باشی..پای هر خداحافظی
یاد میگیری که ...خیلی می ارزی...
..................................................................
بخشی از شعر خورخه لوییس بورخس شاعر آرژانتینی
تقدیم به مخاطبان باارزش راه...
شنبه 12 تیر 1395 ساعت 18:30
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون

عالی بود .دستتان گل . خیلی بهره بردم . انشاءالله که مخاطبان محترم نیـــــــــــــــــز استفاده خواهند کرد .
لذت بردم
جمعه 11 تیر 1395 ساعت 14:47
امتیاز: 0 0
پاسخ:
مرسی .......

لطف نموده اید .
خیلی عالی بود مثل همیشه ...

طاعات و عباداتتون قبول ...
موفقیتتون ادامه دار بزرگوار ...
یا مهدی ...
جمعه 11 تیر 1395 ساعت 14:16
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام

ممنونم . شما لطف دارید .

طاعات و عبادات شما نیــــــز مورد قبول درگاه احدیت .

موفق باشید .

یا مهدی ( عج )
آسماڹ بَس کُڹ دِگَر...

اُوضاعِ حالَم ...

خوب نیست

دَررِقابَت ...

بادُوچَشمَم

شَڪ نَڪڹ...

بازَندِه اے!!!!
جمعه 11 تیر 1395 ساعت 10:41
امتیاز: 0 0
پاسخ:
بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(حضرت علی علیه‌السلام)
سلام ودرود بر شما
نماز وروزه های شما هم قبول حق انشاالله
وای چه شعر زیبا وبلندی.........................

مرغ غمـــــــــــــت کفتر بامم شده
خوردن غــــــــــــم کار مدامم شده

فوق العاده بود..دست مریزاد...

در پناه خدا باشید
جمعه 11 تیر 1395 ساعت 10:40
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
طاعات و عبادات شما هم مقبول بارگاه ملکوتی حضرت حق

سپاس . سپاس . سپاس ....

ممنونم که دلگرمم می کنید . و بسیار بسیار متشکرم که ارفاق قائل هستید و از ایرادهایم چشم پوشی می کنید ....

در پناه خالق یکتا .
+++++++++++++++++